06-45264666          info@inpsychotherapie.com

Relatieproblemen

Wie heeft ze niet? Elke levendige, betekenisvolle relatie kenmerkt zich nu eenmaal door momenten van conflict en crisis. Problemen ontstaan pas als er geen momenten van herstel meer aanwezig zijn en één of beide partners zich emotioneel en/of fysiek uit de relatie heeft teruggetrokken. Problemen kunnen ook ontstaan wanneer één van de partners het leven met een handicap van de ander niet meer aankan. Bijvoorbeeld als iemand ADHD heeft, een verslaving of een autisme spectrum stoornis.

Het slagen van een relatietherapie hangt in hoge mate af van de bereidheid die een ieder heeft om (nog) emotioneel in de relatie te investeren. De slaagkans bij een (nagenoeg) gelijke committment is meer dan 90%. 

Langdurende relatieproblemen leiden op termijn vaak tot arbeidsproblemen, financiële problemen, opvoedingsproblemen en psychosomatische aandoeningen. De gevolgen van een scheiding blijken vaak nog jaren later zichtbaar en voelbaar. Een relatieprobleem is geen “luxe probleem” van “mensen die alles al hebben”. Of “de schuld” van iemands “kwaadaardigheid”. Relatieproblemen ontstaan veelal en simpelweg omdat ons emotionele menselijk bestaan vol paradoxen en ontwikkelingsobstakels zit. Laveren tussen Verlangen en Angst, tussen Liefde en Wrok, en dat alles ook nog in het complexe land van de seksualiteit is een onderneming waarvoor niemand een landkaart heeft meegekregen.