06-45264666          info@inpsychotherapie.com

Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen zijn problemen in de omgang met andere mensen, werksituaties en intieme relaties en kunnen zich op veel verschillende manieren voordoen. Meestal is er sprake van meerdere klachten die al heel lang in wisselende mate terugkomen, zoals angst en paniek-aanvallen, depressies of verslavingen.

De behandeling hiervan is complex en langdurig en de resultaten zijn soms pas na 2-4 jaar zichtbaar. Toch heeft het zin hiervoor behandeling te zoeken omdat de prognose bij het niet behandelen vele malen ongunstiger is en op termijn een grote besparing en/of winst oplevert in termen van o.a. ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, (echt)scheiding of financiële problemen.