Depressie

Van alle psychische aandoeningen is depressie wellicht de meest belastende, zowel voor hen die er aan lijden als voor de omgeving. Een depressie is niet zomaar een gewoon dipje of een neerslachtige bui maar een aanhoudend gevoel van totale betekenisloosheid.

Vaak treft het mensen na, zichtbaar, ingrijpende gebeurtenissen (ontslag, scheiding, verlies) maar meestal is er sprake van een onzichtbare wond (beschadigd zelfgevoel, zelfverwijt, zelfkritiek, schuldgevoelens).

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht gaan depressies niet vanzelf weer over. De tijd heelt deze wonden niet. De prognose voor behandeling is gunstig bij een beginnende depressie, (65-75% herstelt met psychotherapie, al dan niet met behulp van medicatie) maar is aanmerkelijk slechter bij een zich herhalende depressie (45-50% kent een chronisch beloop). Belangrijk is daarom een voortijdige herkenning en snelle behandeling