Praktijk

De praktijk is van maandag 9.00u t/m vrijdag 17.00u bereikbaar op het secretariaatsnummer van de praktijk assistente Jet Akkerman onder telefoonnummer: 06-29510888.  Bij geen gehoor kunt u contact opnemen via de info@inpsychotherapie.com. Wanneer u uw telefoonnummer doorgeeft wordt u spoedig teruggebeld, meestal de zelfde dag.

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of de crisisdienst in uw regio. Bij ziekte en/of afwezigheid is er een vervangingsregeling getroffen met collega's.

De praktijk heeft een goed gekeurd kwaliteitcertificaat en een beveiligingcertificaat voor de bescherming van uw persoonsgegevens die op uw verzoek opvraagbaar zijn. 

Wachttijd

Na aanmelding kunt u binnen 2 weken een intake verwachen. Na een wederzijds overeengekomen behandelovereenkomst kan de behandeling binnen 4 weken starten.

.

Intake

In het eerste gesprek zal u worden gevraagd naar een verwijsbrief van uw huisarts. Belangrijk is dat dit een verwijzing dient te zijn naar de gespecialiseerde, tweede-lijns GGZ, wilt u uw behandeling vergoed krijgen. Vervolgens  zult u worden gevraagd om een rijbewijs of paspoort ter identificatie te overleggen.

Als eis van de zorgverzekeraar geldt dat u voor dit eerste gesprek een eerste psychologische vragenlijst beantwoordt die u per mail zal worden toegezonden. Dit om aan het einde van de behandeling vast te kunnen stellen of u baat heeft gehad bij uw behandeling.

Behandeling

Na de intake en een anamnestisch onderzoek zal in overleg met u een behandelplan worden voorgesteld. Nadat zowel u als ik hierin tot overeenstemming zijn gekomen zal een behandeling kunnen beginnen.

De behandeling zal op verschillende momenten met u op zinvolheid en effectiviteit worden ge-evalueerd. Bij onvoldoende effectiviteit zal met u worden besproken welke dan openstaande alternatieven aanwezig zijn.

Tenzij u daartegen bezwaar hebt, zal ik gedurende uw behandeling verslag uitbrengen naar uw verwijzend huisarts. 

Tevredenheid

Als eis van mijn beroepsvereniging en de ziektekostenverzekeraar geldt dat u uw tevredenheid over uw behandeling op enig moment gedurende de behandeling met mij bespreekt en vast legt in een door u in te vullen vragenlijst die zal worden doorgestuurd aan een centraal registratie systeem.    

Klachten

Mocht u klachten hebben over uw behandeling dan stel ik het op prijs dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Blijft u daarna nog met een onbevredigd gevoel achter dan kunt u kontakt opnemen met de klachtenkommissie van mijn beroepsvereniging de  LVVP. De link naar deze site is: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/